PART III de IV. DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA.

Qui pot sol·licitar-ho i quins efectes té?

PART III de IV. DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA.

La divisió de la cosa comuna o divisió de la comunitat de béns és un dret dels copropietaris que comporta l’extinció del proindivís o condomini, de fet, és la causa d’extinció per excel·lència de les comunitats de béns.

 1. Qui pot sol·licitar la divisió de la cosa comuna i com ha de fer-ho?

 L’art. 552-10 CCC regula la facultat de d’exercir l’anomenada “actio communi dividundo” o acció de divisió de la cosa comuna i estableix que pot exigir-ho qualsevol cotitular que vulgui desvincular-se de la comunitat i en qualsevol moment, sense necessitat de justificar-ne els motius. En sentit contrari, és important mencionar també que s’admet la indivisió per termini no superior als 10 anys sempre i quan aquesta es pacti de forma unànime. Així mateix, aquesta pot establir-se judicialment sempre que un dels copropietaris sigui un menor d’edat o incapaç i la divisió el pugui perjudicar, per un període no superior als 5 anys. Cal saber que no es podrà demanar la divisió quan l'objecte sobre el qual recau la comunitat és una nau o un local que es destina a places d'aparcament o a trasters de manera que cada cotitular té l'ús d'una plaça o de més d'una.

L’article 552 del Codi Civil de Catalunya estableix amb caràcter genèric que la comunitat es dissol per les causes següents:

 1. Divisió de la cosa o patrimoni comú.
 2. Reunió en una sola persona de la totalitat dels drets.
 3. Destrucció de la cosa comuna o pèrdua del dret.
 4. Conversió en una comunitat especial.
 5. Acord unànime o renúncia de tots els cotitulars.
 6. Venciment del termini o compliment de la condició resolutòria pactats.

No obstant, pel que aquí ens interessa és la que es deriva de la divisió de la cosa comuna mitjançant el procediment per via judicial referit anteriorment.

 1. Procediment de la divisió

 Es regula a l’article 552-11 CCC. En primer lloc, es faculta a qualsevol dels cotitulars a instar judicialment la divisió en cas que no s’arribi a cap acord de divisió de la comunitat o submissió a arbitratge. Aleshores, si el bé és susceptible d'adoptar el règim de propietat horitzontal, es pot establir aquest règim adjudicant els elements privatius de manera proporcional als drets en la comunitat i compensant en metàl·lic els excessos, que no tenen en cap cas la consideració d'excessos d'adjudicació, distribuint proporcionalment les obres i les despeses necessàries.

Es pot fer la divisió, també, adjudicant a un o varis cotitulars el dret real d'usdefruit sobre el bé objecte de la comunitat i adjudicant a un altre cotitular o uns altres cotitulars la nua propietat. Tot això és predicable en els supòsits que la proporció de la quota de propietat és igual entre les parts.

En cas de situació desigual, el cotitular que ho és de les ⅘ parts de les quotes o més, pot exigir que se li adjudiqui la totalitat del bé, tot pagant en metàl·lic el valor de la participació dels altres.

L'objecte de la comunitat, si és indivisible, o desmereix notablement en dividir-se, o és una col·lecció que integra el patrimoni artístic, bibliogràfic o documental, s'adjudica al cotitular o la cotitular que hi tingui interès. En cas de pluralitat d’interessats, al que tingui major participació.

Si cap dels interessats es diferencia superiorment en quant a participació, aleshores decideix la sort. En aquest cas qui s’adjudica el bé haurà de pagar als altres el valor pericial de la seva participació, que en cap cas no té la consideració de preu ni d'excés d'adjudicació.

Si es donés el cas que adjudicatari hi té interès aleshores es ven i es reparteix el preu, excepte que s’hagi hagut de recórrer a la via judicial. En aquest cas es procedirà a la venda forçosa que, de no existir acord entre les parts, es farà per pública subhasta.

En el marc dels cònjuges en procediments de separació, divorci i nul·litat matrimonial, separació de fet o ruptura de parella estable, cap la possibilitat de dividir les comunitats ordinàries considerant-les una de sola.

 1. Efectes de la divisió

Un cop s’ha produït la divisió en qüestió, s’atribueix fruit de la mateixa a cada adjudicatari o adjudicatària en exclusiva la propietat del bé o dret adjudicat, sense perjudicar als tercers que puguin existir, que conserven íntegrament els seus drets sobre l’objecte de la comunitat o els que en resulten un cop efectuada la divisió.

Cal tenir en compte quins són els efectes que se’n deriven:

 • - Cada adjudicatari es queda exclusivament la propietat del bé o dret adjudicat.
 • - La divisió no perjudica a tercers ja que conserven els drets sobre l’objecte.
 • - Els titulars de crèdits contra qualsevol dels cotitulars poden concórrer a la divisió, així com impugnar-la si es fa en frau als seus drets però no poden impedir-la.
 • - Els cotitulars estan obligats recíprocament i en proporció a llurs drets a garantir la conformitat per defectes jurídics i materials dels béns adjudicats.
+34 972 416 690 +34 972 416 690 info@bonetadvocat.cat
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Titular: XAVIER BONET PERPINYA (D’ara en endavant BONET ADVOCAT)

Domicili: PL/ CATALUNYA 28-2, CP: 17002 (GIRONA)

C.I.F: 40308911P

Telèfon: 972.41.66.90

E-mail: info@bonetadvocat.cat

BONET ADVOCAT pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal•lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal•lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'Usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzades:

- Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

- Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

- Cookies analítiques:Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

- Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

- Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

- Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

Consentiment

Al navegar i continuar en el nostre web, el/la usuari/a estarà consentint l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome

Safari

Opera

Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad)

Chrome per a Adroid

Windows Phone

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.