Interrogatori de testimonis i dispensa de no declarar

Interrogatori de testimonis i dispensa de no declarar

(Sentència del Tribunal Suprem (Sala d’allò Penal, Secció 1a), núm. 130/2019 de 12 de març)

La sentència de referència resulta interesant en quant a l’anàlisi que fa l’Alt Tribunal de com s’han d’articular les possibles qüestions que els membres del tribunal vulguin formular als pèrits en fase de judici oral, i alhora es perfila el contingut de l’article 416 LECrim relatiu a la dispensa de declarar contra parents en el cas de menors d’edat.

Entrant en l’anàlisi de la resolució, veiem que la Sala recorda que conforme l’article 708 LECrim[1], i en relació als testimonis es permet al president del Tribunal poder dirigir algunes preguntes amb el propòsit de depurar els fets sobre els que aquells declarin; qüestió que conforme a la pràctica judicial s’ha estès als acusats i pèrits, i alhora que aquestes preguntes o aclariments permesos legalment, podran realitzar-se per qualsevol dels membres del Tribunal però mitjançant la persona del seu President.

Així, i fent referència a la STS núm. 1164/1998 de 6 d’octubre, ens fa avinent que “aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que sea el presidente quien interrogue, no hay prohibición alguna para que otros magistrados que componen el Tribunal, sea o no el ponente, dirijan preguntas a testigos o peritos, siempre con autorización del Presidente.

Y, como decíamos en la sentencia de 5 de febrero de 2013, la fidelidad al principio acusatorio no puede exasperarse de tal modo que reduzca al juzgador un papel absolutamente pasivo sin poder efectuar alguna pregunta que esclarezca el contenido de lo declarado.”

Tanmateix, és important tenir present i així ho fa el Tribunal en recordar allò establert entre altres a la STS núm. 780/2006 de 3 de juliol, conforme a la qual ha de fer-se un ús moderat d’aquesta possibilitat i només sol·licitar aclariments, afegint que conforme a allò advertit pel Tribunal Constitucional que en qualsevol cas haurà de respectar-se la garantia d’imparcialitat probatòria, salvaguardant que el jutjador no emprengui una activitat inquisitiva encoberta.

En definitiva, i tot i que una interpretació restrictiva de la disposició contemplada a la LECrim ens duria a un Tribunal que adopti una actitud merament passiva, això no impedeix que el Tribunal pugui sol·licitar aclariments als testimonis i fins i tot a l’acusat, excloent-se, això si, la possibilitat de formular aquelles preguntes amb contingut incriminatori que pogués conduir a completar l’actuació de l’acusació.

Entrant a valorar  l’obligació de l’òrgan judicial d’informar de la dispensa de declarar que l’article 416.1 LECrim atorga a alguns parents, el supòsit que es planteja és el d’un menor que en el moment de declarar al Jutjat comptava amb 7 anys, i amb 11 a la fase de judici oral; el qual és citat a declarar pels presumptes abusos sexuals comesos pel seu pare, contra ell i a d’altres menors.

En aquest sentit recorda a la defensa, qui ha plantejat el recurs, que la previsió continguda a l’article 416 LECrim, no s’estableix en favor de l’acusat sinó del testimoni, amb el propòsit de protegir-lo enfront d’eventuals problemes de consciència que pogués originar-li l’obligació de declarar.

Y per rebutjar els plantejaments de la defensa, ho fa citant per exemple la STS de 28 d’octubre de 2014, en la qual es considerarà que cap dret del recurrent havia estat vulnerat en el moment de la valoració dels testimonis de la víctima, ni en fase d’instrucció, ni a la fase de plenari. No era procedente efectuar al menor ni en uno ni en otro momento la advertencia que contempla el artículo 416 de la ley Criminal por carecer de la madurez que exige para decidir de forma personal y responsable cómo afrontar ese conflicto. La decisión había de ser tomada en todo caso, y lo fue aquí de forma inequívoca, por su representante legal: su madre, progenitora con la que no concurrían intereses contrapuestos.”

Tanmateix, esmentat la STS núm. 957/2008 de 18 de desembre, referenciada a la STS núm. 1061/2009 de 26 d’octubre, segons la qual i per a un supòsit similar a l’enjudiciat, estableix que “el testigo que declara (contando 16 ó 17 años de edad), sobre circunstancias que afectan la posible responsabilidad de su madre, está amparado por la misma dispensa que establece el artículo 416 de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la misma forma que cualquier otra persona que deba declarar sobre circunstancias percibidas por sus sentidos y que pueden ser utilizadas en contra de un acusado con el que está unido por una relación de parentesco prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”

Però això darrer es veu matisat en el sentit d’allò exposat a la STS núm. 625/2007 de 12 de juliol, des del punt de vista que, “cuando la propia víctima formaliza una denuncia en forma espontánea y para obtener protección personal no es aplicable el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputen a personas con las que está vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas.”

Per tant, i fent referència a la STS núm. 662/2001 de 6 d’abril, “cuando el testigo que se encuentre vinculado con el inculpado en la forma prevista en dicha disposición, se presente espontáneamente ante la autoridad, de tal manera que su renuncia al ejercicio de la facultad acordad por dicho precepto resulte concluyentemente expresada, la falta de advertencia podrá no generar necesariamente prohibición de valoración de la prueba.”

A més a més,  hem de recordar que l’article 433 LECrim fa distinció entre aquell testimoni que és major d’edat respecte del menor, respecte a la necessitat de prendre jurament o promesa de dir veritat. “Resultando así que al testigo menor de edad – y sin duda y por la imposibilidad de entender el alcance y trascendencia del acto-, no se le toma juramento o promesa de decir verdad ni se le advierte de la obligación de ser y de la posibilidad de incurrir en delito de falso testimonio. Igualmente el representante legal no procesado puede estar presente en la exploración del menor y de esta forma puede velar personalmente por sus derechos, integrando la limitada capacidad de comprensión de éste, al efecto de decidir si efectúa o no una declaración que podría perjudicar al progenitor procesado, en los términos previstos.”

Per tant, en vistes de tot allò exposat veiem com el Tribunal Suprem a completat el contingut de l’article 416 LECrim, rebutjant que l’obligació d’informar de la dispensa de no declarar es tracti d’una una imposició absoluta i encara menys que aquesta s’hagi establert en benefici de l’acusat, ans el contrari. Com ha deixat assentat el tribunal, aquesta comunicació de dispensa es veu matisada en aquells casos de persones amb falta de capacitat, en els qual l’exercici d’aquesta facultat serà valorada pel seu representant legal.

[1] Article 708 LECrim: “El Presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

 

Santi Rodríguez Rios

Master Advocacia

BONET ADVOCAT

+34 972 416 690 +34 972 416 690 info@bonetadvocat.cat
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Titular: XAVIER BONET PERPINYA (D’ara en endavant BONET ADVOCAT)

Domicili: PL/ CATALUNYA 28-2, CP: 17002 (GIRONA)

C.I.F: 40308911P

Telèfon: 972.41.66.90

E-mail: info@bonetadvocat.cat

BONET ADVOCAT pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal•lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal•lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'Usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzades:

- Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

- Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

- Cookies analítiques:Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

- Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

- Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

- Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

Consentiment

Al navegar i continuar en el nostre web, el/la usuari/a estarà consentint l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome

Safari

Opera

Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad)

Chrome per a Adroid

Windows Phone

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.