Modificaciones contratos de alquiler

Más garantia de estabilidad

Modificaciones contratos de alquiler

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto ley 7/2019 con el fin de recuperar las medidas que preveía el Real Decreto ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el cual quedó automáticamente derogado el pasado 24 de enero de 2019
Las modificaciones que el Real Decreto ley 7/2019 introduce en la Ley de Arrendamientos Urbanos únicamente afectan a los arrendamientos de vivienda habitual determinándose que los arrendamientos de viviendas con una superficie superior a 300 m2 o con una renta inicial anual superior a 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional anual, se regirán por la voluntad de las partes, en defecto, por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y, supletoriamente, por el Código Civil.
En consecuencia, los arrendamientos de viviendas que cumplan los requisitos citados en el párrafo anterior, no se regirán por el régimen imperativo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que se regirán por los pactos y acuerdos que libra y voluntariamente establezcan las partes.
Además, con la nueva regulación se aumenta de 3 a 5 los años de duración de la denominada prórroga obligatoria, pero en el supuesto de que el arrendador sea una persona jurídica, los años de duración de la prórroga obligatoria se aumentan de 3 a 7 años.
En consecuencia, la duración mínima obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual pasa a ser de 5 años en el supuesto de que el arrendador sea una persona física, y de 7 años si el arrendador es una persona jurídica.
Aun así, se aumenta de 1 a 3 años la denominada prórroga tácita automática. De esta forma, en caso de que ni arrendador ni arrendatario manifiesten su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento, una vez hayan transcurrido los 5 primeros años de duración del contrato de arrendamiento, si el arrendador es una persona física, o los 7 primeros años de duración del contrato de arrendamiento, si el arrendador es una persona jurídica, el contrato se irá prorrogando obligatoriamente de manera anual, hasta un máximo de 3 años más, excepto que el arrendatario comunique al arrendador con un mes de antelación a la fecha de finalización de cualquier de las prórrogas anuales su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento.
Esta prórroga tácita no se aplicará en caso de que, el arrendador, al menos con cuatro meses de antelación a la finalización del contrato de arrendamiento, o el arrendatario, al menos con dos meses de antelación a la finalización del contrato de arrendamiento, comuniquen su voluntad de no prorrogar el contrato.
Se mantiene la facultad del arrendatario de rescindir o desistir del contrato de arrendamiento una vez transcurridos los primeros 6 meses de duración del contrato, mediante la notificación al arrendador de tal intención con 30 días de antelación como mínimo a la fecha en que se produzca la dejación.
En aquellos casos en los cuales el arrendador es una persona física y quiere resolver el contrato de arrendamiento de manera anticipada, porque necesita ocuparlo para destinarlo a vivienda habitual por él o por un familiar suyo en primer grado de consanguinidad o por adopción o por su cónyuge en los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, tendrá que hacer constar tal posibilidad en el contrato de arrendamiento.
En todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo (IPC) a la fecha de cada revisión.
En consecuencia, la renta actualizada nunca podrá ser superior al IPC vigente en el momento de la fecha de cada revisión.
Se establece la posibilidad de que arrendador y arrendatario puedan convenir, en cualquier momento durante la vigencia del contrato de arrendamiento, el incremento de la renta de alquiler por la realización de obras de mejora.
Este incremento no supondrá la interrupción de la duración mínima obligatoria del contrato ni de la prórroga automática del mismo, así como tampoco comportará el inicio de nuevo del cómputo de los citados plazos.
Se dispone que cuando el arrendador sea una persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento serán siempre a cargo del arrendador.
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual de hasta 5 años de duración, o de hasta 7 años de duración si el arrendador es persona jurídica, el valor de la garantía adicional a la fianza no podrá exceder de 2 mensualidades de renta.

+34 972 416 690 +34 972 416 690 info@bonetadvocat.cat
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación así como para tareas de análisis. Al continuar navegando, entendemos que acepta el uso de cookies

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Titular: XAVIER BONET PERPINYA (D’ara en endavant BONET ADVOCAT)

Domicili: PL/ CATALUNYA 28-2, CP: 17002 (GIRONA)

C.I.F: 40308911P

Telèfon: 972.41.66.90

E-mail: info@bonetadvocat.cat

BONET ADVOCAT pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal•lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal•lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'Usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzades:

- Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

- Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

- Cookies analítiques:Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

- Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

- Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

- Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

Consentiment

Al navegar i continuar en el nostre web, el/la usuari/a estarà consentint l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome

Safari

Opera

Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad)

Chrome per a Adroid

Windows Phone

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.